Calendari de presentacions de grups curs 20/21 (ESO i Batxillerat)

CALENDARI DE PRESENTACIONS DEL CURS 20/21 (ESO i BATXILLERAT)
Per tal de complir amb les normes marcadas per la tornada als centres l’acollida dels grups es realitzarà en 5 dies diferents amb el repartiment horari indicat a la imatge.
A partir de 3r d’ESO, els grups s’han dividit en 2. Les presentacions dels 2 subgrups seran a hores diferents. Aquests 2 subgrups, a més, faran classe en dies alterns (s’indicarà a cada grup a la presentació quins dies els hi correspon).
Els llistats amb el repartiment d’alumnat per grups i subgrups es publicarà el dia abans de cada presentació a aquesta web excepte els de 1r y 2n d’ESO y 1r de Batxillerat que es publicaran el daa abanss de la reunió de benvinguda a famílies (calendari publicat a l’anterior entrada

CALENDARIO DE PRESENTACIONES DEL CURSO 20/21 (ESO y BACHILLERATO)
Para dar cumplimiento con las normas marcadas para el regreso a los centros la acogida de los grupos se realizará en 5 días diferentes con el reparto horario indicado en la imagen.
A partir de 3º de ESO, los grupos se han dividido en 2. Las presentaciones de los 2 subgrupos serán en horas diferentes. Estos 2 subgrupos, además, harán clase en días alternos (se indicará a cada grupo en la presentación que días les corresponde).
Los listados con el reparto del alumnado por grupos y subgrupos se publicará el día antes de cada presentación en esta web excepto los de 1º y 2º de ESO y 1º de Bachillerato que se publicarán el día antes de la reunión de bienvenida a familias (calendario publicado en la anterior entrada)

REUNIONS DE BENVINGUDA A FAMÍLIES CURS 20/21

REUNIONS DE BENVINGUDA A FAMÍLIES CURS 20/21
Aquest és el calendari de reunions de benvinguda de famílies dels nivells de 1r i 2n d’ESO i 1r de Batxillerat previstes la setmana vinent. Degut a les noves instruccions, aquestes reunions es realitzaran via telemàtica a través de la plataforma ZOOM. Els enllaços de les reunions i els llistat d’alumnes de cada grup es publicaran el día abans (a través del nostre web www.iesquartodeportmany.es i de les nostres xarxes socials, facebook i instagram).
La reunió tindrà una durada aproximada de 1 hora, començant cadascuna d’elles a una sala de videoconferencia diferent amb mitja hora de diferència.
 
REUNIONES DE BIENVENIDA A FAMILIAS CURSO 20/21
Este es el calendario de reuniones de bienvenida de familias de los niveles de 1º i 2º de ESO y 1º de Bachillerato previstas para la semana que viene. Debido a las nuevas instrucciones, estas reuniones se realizarán via telemática a través de la plataforma ZOOM. Los enlaces de las reuniones y el listado de alumnos de cada grupo se publicarán el día antes (a través de nuestra web www.iesquartodeportmany.es y de nuestras redes sociales, facebook i instagram).
La reunión tendrá una duración aproximada de 1 hora, comenzando cada una de ellas en una sala de videoconferencia diferente con media hora de diferencia.

Matrícula 20/21 (Novetats)

Per tal de facilitar el tràmit de matrícula a totes les famílies, des del centre s’ha decidit posar en marxa el procediment de matrícula presencial habitual. Per aquest motiu, el termini de lliurament de matrícules per als que ja són alumnes del centre s’ha perllongat fins el dia 24 de juliol, tal com es recull al quadre que teniu a continuació. Tota la informació i documentació necessària la trobareu a la consergeria del nostre centre i  a l’apartat de MATRÍCULA de la web:

MATRÍCULA


D’aquesta manera, la matriculació de tots els nivells (tan d’alumnes nous com d’alumnes que ja estudien al nostre centre) es podrà realitzar de manera presencial, lliurant la documentació a la secretaria en els dies assenyalats. L’horari d’atenció és de 8 a 14 hores. 
L’ús de mascareta dins del recinte del centre és OBLIGATORI.