Baixes, renúncies i convalidacions

Has d’omplir aquest document i l’has de lliurar a secretaria:

  • Abandonament ESO: DOCUMENT
  • Anul·lació matrícula Batxillerat (abans de 30 d’abril): DOCUMENT
  • Sol·licitud de baixa de Formació Professional Bàsica: DOCUMENT
  • Sol·licitud baixa mòduls professionals: DOCUMENT
  • Renúncia convocatòria mòduls professionals: DOCUMENT
  • Sol·licitud de renúncia de FCT: DOCUMENT
  • Sol·licitud de convalidació de mòduls professionals: DOCUMENT