Documents oficials

Documents oficials del centre:

  • Projecte Educatiu de Centre (PEC): DOCUMENT
  • Projecte lingüístic de centre (PLC): DOCUMENT
  • Programacio General Anual 19/20: DOCUMENT
  • Memòria del Sistema 18/19: DOCUMENT