Departaments

Per concertar cita amb el professorat cal enviar correu electrònic o trucar al telèfon del centre (971343101). No s’atendrà a ningú sense haver reservat cita prèviament. 

Departament

Professorat

Hora d’atenció a famílies

Mail

Càrrec

 

Administració

Sonia Torres / Bianca Marín   storresboned@iesquartodeportmany.es / bmarincasero@iesquartodeportmany.es Tutora 2n FPB Serveis Administ.
Pedro Antonio Vinaches   pvinaches@iesquartodeportmany.es Cap d’estudis adjunt de tarda
Ximo Alberca   xalberca@iesquartodeportmany.es Tutor 1r GS Adminitració i finances
Cristina Rodríguez   crodriguez@iesquartodeportmany.es Tutora 2n GS Adminitració i finances
Francisca Montesinos   fmontesinos@iesquartodeportmany.es Tutora 2n GM Gestió Administrativa
Àngels Savall   asavallllopis@iesquartodeportmany.es Tutora 1r GM Gestió Administrativa
Marta Tur    mtur@iesquartodeportmany.es  
Jose Luís Martínez   jlmartinez@iesquartodeportmany.es  
Carlos García   cgarciatorres@iesquartodeportmany.es  
Sergio Moreno Dimecres 11:05 smorenogutierrez@iesquartodeportmany.es Tutor 1r FPB Serveis Administratius

 Biologia i Geologia

Jose Antonio Tur Divendres 8:55 joseantonioprofe@iesquartodeportmany.es Cap de dept. Biologia i Geologia
Inés Boned Dilluns 10:10 iboned@iesquartodeportmany.es Tutora 1r ESO B
Marga Serra Dijous 12:15 mserrasala@iesquartodeportmany.es Tutora 3r ESO A
Irene Prats Dijous 8:00 ipratsprats@iesquartodeportmany.es Tutora 1r ESO A
Antonio García  Dijous 8:55 tgarcia@iesquartodeportmany.es Secretari
Francisco Tienda Dimarts 12:00 ftienda@iesquartodeportmany.es Director
Cultura Clàssica Maite Vázquez Divendres 11:05 mtvazquez@iesquartodeportmany.es  
Economia Carlos Ferrer Divenres 11:05 cferrersastre@iesquartodeportmany.es  
Educació Plàstica i Visual Vicent Boïl Divendres 8:00 vboil@iesquartodeportmany.es  
Paco Romero Divendres 11:05 promero@iesquartodeportmany.es  
Educació Física i Esportiva Dani Ferrer Dimarts 11:05 dferrer@iesquartodeportmany.es  
Ester Escandell Divendres 8:55 eescandell@iesquartodeportmany.es Cap de dept. Educació Física
Fco Javier Llobet Dimarts 12:15 xllobetbuscato@iesquartodeportmany.es Tutor 2n ESO D
Educació Infantil Raquel Domingo   rdomingo@iesquartodeportmany.es Tutora 1r GS Educació infantil
Mª José Gigante   mjgigante@iesquartodeportmany.es Tutora 2n GS Educació infantil
Tiana Vadell   svadell@iesquartodeportmany.es Tutora FCT grup C

Filosofía
Silvia Brea Dimecres 10:10 sbreaorengo@iesquartodeportmany.es Cap de dept. Filosofia
Tutora 1r Batx B
Yashir Paños Dilluns 8:55 ypanos@iesquartodeportmany.es Coord. Extraescolar
Tutora 2n Batx B

Física i Química
Laura Palau Dimecres 11:05 lpalau@iesquartodeportmany.es Cap de dept. Física i Química
Eva Tur Dimarts 8:55 evturtur@iesquartodeportmany.es Coord. TEI
Tutora 2n ESO A
Laura Roig Dimecres 11:05 lroiggarcia@iesquartodeportmany.es  
Geografia i Història Agustín García Dimarts 12:15 jagarcia@iesquartodeportmany.es  
Ángel García Divendres 10:10 agarciafuster@iesquartodeportmany.es Tutor 4t ESO B
Claudia Roselló Dimecres 11:05 crossello@iesquartodeportmany.es Cap de dept. Geografia i Història
Tutora 1r ESO C
Carmen Moral Dimecres 10:10 mcmoralcarruana@iesquartodeportmany.es Tutora 1r ESO D
Bernat Barceló Dimarts 11:05 bbarceloriutort@iesquartodeportmany.es  

Llengües Estrangeres
Nieves Cardona Divendres 11:05 ncardona@iesquartodeportmany.es Tutora 2n Batx A
Antonia Cardona Dimarts 8:55 acardona@iesquartodeportmany.es Cap de dept. Llengües estrangeres
Coord. Salut
Yolanda García Dijous 11:05 ygarcia@iesquartodeportmany.es Coord. Projectes europeus
Tutora 1r Batx C
Maria Esteve Dijous 8:55 mesteve@iesquartodeportmany.es Coord. PROA+
Carmen Borrego Dimarts 10:10 cborrego@iesquartodeportmany.es  
Tamara Suárez Dijous 11:05 tsuarezvanbreda@iesquartodeportmany.es  
Teresa Pulido Dimarts 11:05 mtpulido@iesquartodeportmany.es  
Ezequiel Sansano Dijous 11:05 esansano@iesquartodeportmany.es  
Diletta Monzani      
Silvia Mezquida Divendres 12:15 smesquida@iesquartodeportmany.es  
Jose Luis Clapés Dilluns 10:10 jlclapes@iesquartodeportmany.es  
Llengua Castellana i Literatura Mar Calatayud Dimarts 11:05 mcalatayud@iesquartodeportmany.es Tutora 4t ESO D
Francesc Riera Dilluns 10:10 friera@iesquartodeportmany.es Cap d’estudis
Elena Tur Dimarts 11:05 eturramon@iesquartodeportmany.es Cap de dept. Llengua Castellana i literatura
Cristina Lorente Dimecres 11:05 clorentecosta@iesquartodeportmany.es  
Pilar Torres Dilluns 11:05 ptorres@iesquartodeportmany.es Tutora 1r ESO F
Cristina Cayetano Dimarts 12:15 ccayetanogomez@iesquartodeportmany.es Tutora 2n ESO B
Dayana Llahyah Dilluns 8:55 dllahyahsalinas@iesquartodeportmany.es Tutora 3r ESO C
Llengua Catalana i Literatura Manolo Matoses Divendres 10:10 mmatoses@iesquartodeportmany.es Cap de depat. Llengua catalana i lit.
Carolina Marí Dilluns 11:05 cmarifos@iesquartodeportmany.es Coord. Batxillerat a distància
Jaume Arabí   jaumearabi@iesquartodeportmany.es Cap d’estudis adjunt
Cristina Barea Dimecres 10.10 cbarea@iesquartodeportmany.es  
Lorena Soler Dilluns 12:15 lsoler@iesquartodeportmany.es Tutora 2n Batx C
Sandra Carrillo Dijous 10:10 scarrillomesa@iesquartodeportmany.es Tutora 3r ESO D
Irene Torres Dimarts 10:10 itorresvingut@iesquartodeportmany.es Tutora 2n ESO C
Matemàtiques Marc Heras Divendres 10:10 mheras@iesquartodeportmany.es Cap de dept. Matemàtiques
Tutor 2n Batx A
Irene Estrada Dijous 11:05 iestrada@iesquartodeportmany.es Tutora 4t ESO A
Irene López Dimecres 12:15 irlopez@iesquartodeportmany.es Tutora 1r ESO E
Margalida Ribas Dimarts 11:05 mribasgarcia@iesquartodeportmany.es  
Ana Martínez Dilluns 11:05 abmartinez@iesquartodeportmany.es  
Carolina Esperidón Dimarts 8:55 cesperidon@iesquartodeportmany.es Tutora 3r ESO B
Júlia Dasí Dijous 8:55 jdasicarrasco@iesquartodeportmany.es Tutora 4t ESO C
Música Adelaida Ufano Dimecres 10:10 dufano@iesquartodeportmany.es Cap de dept. Música
Guillem Nadal Dijous 11:05 gnadal@iesquartodeportmany.es  
Orientació Educativa Cristina Roselló Divendres 12:15 crrosello@iesquartodeportmany.es Cap de dept. Orientació
Coord. Convivència
Laura Ortiz Dijous 11:05 lortizsola@iesquartodeportmany.es Coord. Coeducació
Azucena Sancho Dimecres 12:15 asancho@iesquartodeportmany.es  
Merche Rodríguez-Rey Dilluns 12.15 mrodriguez@iesquartodeportmany.es Cap d’estudis adjunt
Margarita Cardona Dilluns 10:10 mcardonaprats@iesquartodeportmany.es  
Isabel Iglesias Dijous 12:15 imiglesiascarrasco@iesquartodeportmany.es  
Patricia Parra Dimarts 10:10 pparratur@iesquartodeportmany.es  
Juan Fco Ramírez Dijous 10:10 jframirezmoscoso@iesquartodeportmany.es  
Perruqueria i  estètica
Ana Parra Dilluns 11:05 adparragallego@iesquartodeportmany.es Tutora 2n FPB Perruqueria
Teresa Francés Dijous 10:10 tfrancesromaguera@iesquartodeportmany.es Tutora 1r FPB Perruqueria 
Religió   Dilluns 8:55    
Suport àrea de llengua i social
Antoni Cañellas Dimarts 8:55 acanellascabot@iesquartodeportmany.es Tutor 4t ESO PRAQ
Nieves Ramon Dijous 11:05 nramon@iesquartodeportmany.es  
Supor àrea de ciències i tecnolog.
Vanesa Vergara Dimarts 10:10 vvergara@iesquartodeportmany.es Coord. Comissió Ambiental
Tutora 3r ESO DIVER
Maria Antònia Serra Dijous 8:55 maserracardona@iesquartodeportmany.es Tutora 2n ESO PMAR

Tecnologia
Ana Zorraquino Dilluns 11:05 azorraquino@iesquartodeportmany.es Coord. Biblioteca
Susana Vega Dimecres 11:05 svega@iesquartodeportmany.es Coord. TIC
Cap de dept. Tecnologia
Vicent Cardona Dimarts 12:15 vcardona@iesquartodeportmany.es Coord. Pla Digital
Andreu Reig Dimecres 10:10 areigfayos@iesquartodeportmany.es