Llistes provisionals admissió ESO Curs 21/22

Aquestes són les llistes provisionals d’admesos per a l’ESO procedents de centres NO ADSCRITS. A aquestes llistes només apareix la baremació per comprovar si hi ha erradas en la puntuació. Fins a la llista definitiva no s’indica si l’alumne/a té plaça reservada a no. 

  • Termini de reclamacions: 1 a 4 de juny
  • Llistes definitives: 17 de juny
    ____________________________________________________________

Estas son las listas provisionales de admitidos para la ESO procedentes de centros NO ADSCRITOS. En estas listas solo aparece la baremación para comprobar si hay errores en la puntuación. Hasta la lista definitiva no se indica si el alumno/a tiene plaza reservada o no.

  • Plazo de reclamaciones: 1 a 4 de junio
  • Listas definitivas: 17 de junio

LLISTA PROVISIONAL 1r ESO
LLISTA PROVISIONAL 2n ESO
LLISTA PROVISIONAL 3r ESO
LLISTA PROVISIONAL 4t ESO