header1.jpgheader2.jpg

Fons Social Europeu

FSEhor val

FONS SOCIAL EUROPEU

QUÈ ÉS L’FSE?

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument amb el qual la Unió Europea dóna suport a la creació d’ocupació, ajuda les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tota la ciutadania de la UE.

Per això, l’FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que cerquen feina. El finançament de l’FSE, que ascendeix a deu mil milions d’euros a l’any, millora les perspectives laborals de milions d’europeus, especialment d’aquells que tenen dificultats per trobar feina.

A l’article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 es troben entre els seus objectius: “Invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.”

A la prioritat d’inversió 10.4 es troben la millora de l’adequació al mercat de treball dels sistemes d’educació i formació amb la facilitació de la transició de l’educació al treball i el reforçament dels sistemes d’ensenyament i formació professional, així com també la seva qualitat, també mitjançant els mecanismes d’anticipació de les necessitats en matèria de competències, l’adaptació dels programes d’estudis i la creació i el desenvolupament de sistemes d’aprenentatge en un entorn laboral, inclosos els sistemes de formació dual i els programes de pràctiques.

Els ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) es basen en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

La taxa de cofinançament per a les Illes Balears és del 50 %. Les accions formatives cofinançables s’imparteixen als centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears.

El lema d’aquest Programa és “Europa inverteix en el teu futur”.

QUINS ESTUDIS ESTAN COFINANÇATS AL QUARTÓ DE PORTMANY

En aquest centre educatiu, durant l’actual curs 2016-2017, estan cofinançats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Fons Social Europeu (amb càrrega al Programa Operatiu de les Illes Balears FSE 2014-2020) els ensenyaments següents:

  1. Ensenyaments de Matemàtiques acadèmiques i aplicades de 3r d'ESO

  1. Totes les matèries troncals de 4t d'ESO

  2. Els estudis de FP Bàsica del nostre centre: Serveis administratius i Perruqueria i estètica
  3. El Cicle formatiu de Grau mitjà de Gestió administrativa