Inici de curs (Feines recuperació, dates d’exàmen, matrícula, procés d’admissió, acollida families i alumnes,…)

 • Feines i recomanacions matèries pendents: FEINES
 • Exàmens de recuperació: 1 a 3 de setembre. DATES EXÀMENS
 • Procès d’admissió de Cicles formatius (2a fase): 1 a 7 de setembre WEB FP
 • Pla de contingència curs 21/22: DOCUMENT
 • Reunions famílies alumnes 1r ESO: 7 de setembre
1r ESO A 16:30 hores
1r ESO B 17:00 hores
1r ESO C 17:30 hores
1r ESO D 18:00 hores
1r ESO E 18:30 hores
1r ESO F 19:00 hores
 • Reunions famílies alumnes 1r Batxillerat: 8 de setembre
1r Batxillerat A 18:00 hores
1r Batxillerat B 18.30 hores
1r Batxillerat C 19:00 hores
 • Matrícula a setembre ESO i Batxillerat: 6 a 10 de setembre
 • Acollida alumnat ESO i Batxillerat:
1r ESO 10 de setembre 8:00 h
2n ESO 10 de setembre 9:30 h
3r ESO 10 de setembre 11:00 h
4t ESO 13 de setembre 9:30 h
1r Batxillerat 13 de setembre 8:00 h
2n Batxillerat 13 de setembre 11:00 h

 

BILAL HAMOUDAN (2n de batxillerat) i MARÍA ARELLANO (1r de batxillerat), GUANYADORS DEL PREMI EIKON DE LA SOCIETAT ESPANYOLA D’ESTUDIS CLÀSSICS.

Dos alumnes de l’IES Quartó de Portmany han quedat guanyadors ex aequo del concurs de creació artística basada en el món clàssic EIKON (EDICIÓ curs 2020/21) de la Secció Balear de la SEEC en la modalitat de batxillerat. L’objectiu d’aquest concurs és promoure, entre els alumnes d’educació secundària ibatxillerat de les Illes, la creació artística basada en el món grecollatí i la seva transmissió i pervivència dins la civilització occidental, en tots els aspectes, polítics, científic, i  té com a condició per participar-hi ser alumnat de les assignatures de Cultura Clàssica, Llatí o Grec:

Bilal Hamoudan Massan- Segon Premi ex aequo dotat de 400 € per la seva obra literària “Estertores de Gea”. DESCARREGA OBRA

María Arellano Morales- Tercer Premi ex aequo dotat de 200 € per la seva obra artística “El present d’Horaci”. DESCARREGA OBRA

Enhorabona ! Audentes fortuna iuvat !

Recuperacions de setembre

Aquests són els calendaris de recuperació de pendents a setembre:

 • 1r ESO: Calendari
 • 2n ESO: Calendari (en groc es marquen els exàmens de recuperació de les matèries pendents de 1r d’ESO)
 • 3r ESO: Calendari (en groc es marquen els exàmens de recuperació de les matèries pendents de 1r i 2n d’ESO)
 • 4t ESO: Calendari (en groc es marquen els exàmens de recuperació de les matèries pendents de 1r i 2n d’ESO)
 • 1r Batxillerat: Calendari

A partir del 1 de juliol trobareu a aquesta web totes les feines i recomanacions per recuperar les matèries pendents. 

Matriculació curs 21/22

Aquestes són les dates de matriculació per al curs vinent.

 • Al mes de juny/juliol es podran matricular:
  • tots els alumnes nous (ESO, Batxillerat, CCFF) amb plaça reservada
  • alumnes que ja estan al centre que hagin promocionat al proper curs:
   • En el cas de l’ESO i 2n de Batxillerat aquells amb 0, 1 o 2 suspeses
   • En el cas de 1r de Batxillerat aquells que hagin suspés com a màxim 2  matèries. 
 • Al mes de setembre la resta d’alumnat pendent de plaça o que no hagi promocionat o titulat encara. 

Teniu tota la documentació i informació a consergeria a a aquest apartat de la nostre web: http://iesquartodeportmany.es/matricula/

Llistes provisionals admissió ESO Curs 21/22

Aquestes són les llistes provisionals d’admesos per a l’ESO procedents de centres NO ADSCRITS. A aquestes llistes només apareix la baremació per comprovar si hi ha erradas en la puntuació. Fins a la llista definitiva no s’indica si l’alumne/a té plaça reservada a no. 

 • Termini de reclamacions: 1 a 4 de juny
 • Llistes definitives: 17 de juny
  ____________________________________________________________

Estas son las listas provisionales de admitidos para la ESO procedentes de centros NO ADSCRITOS. En estas listas solo aparece la baremación para comprobar si hay errores en la puntuación. Hasta la lista definitiva no se indica si el alumno/a tiene plaza reservada o no.

 • Plazo de reclamaciones: 1 a 4 de junio
 • Listas definitivas: 17 de junio

LLISTA PROVISIONAL 1r ESO
LLISTA PROVISIONAL 2n ESO
LLISTA PROVISIONAL 3r ESO
LLISTA PROVISIONAL 4t ESO

REUNIÓ FAMÍLIES 6è PRIMARIA / REUNIÓN FAMILIAS 6º PRIMARIA
 
Avui i demà tenen lloc (horari a la imatge) les primeres reunions amb les famílies de 6è de les escoles del municipi amb alumnes que estan interessats en venir al nostre centre. Aquestes reunions es faran a través de la plataforma zoom a aquest enllaç: https://us02web.zoom.us/j/2371650298
 
Hoy y mañana tienen lugar (horario en la imagen) las primeras reuiones con las familias de 6º de las escuelas del municipio con alumnos que están interesados en venir a nuestro centro. Estas reuniones se harán a través de la plataforma zoom en este enlace: