Calendari de presentacions de grups curs 20/21 (ESO i Batxillerat)

CALENDARI DE PRESENTACIONS DEL CURS 20/21 (ESO i BATXILLERAT)
Per tal de complir amb les normes marcadas per la tornada als centres l’acollida dels grups es realitzarà en 5 dies diferents amb el repartiment horari indicat a la imatge.
A partir de 3r d’ESO, els grups s’han dividit en 2. Les presentacions dels 2 subgrups seran a hores diferents. Aquests 2 subgrups, a més, faran classe en dies alterns (s’indicarà a cada grup a la presentació quins dies els hi correspon).
Els llistats amb el repartiment d’alumnat per grups i subgrups es publicarà el dia abans de cada presentació a aquesta web excepte els de 1r y 2n d’ESO y 1r de Batxillerat que es publicaran el daa abanss de la reunió de benvinguda a famílies (calendari publicat a l’anterior entrada

CALENDARIO DE PRESENTACIONES DEL CURSO 20/21 (ESO y BACHILLERATO)
Para dar cumplimiento con las normas marcadas para el regreso a los centros la acogida de los grupos se realizará en 5 días diferentes con el reparto horario indicado en la imagen.
A partir de 3º de ESO, los grupos se han dividido en 2. Las presentaciones de los 2 subgrupos serán en horas diferentes. Estos 2 subgrupos, además, harán clase en días alternos (se indicará a cada grupo en la presentación que días les corresponde).
Los listados con el reparto del alumnado por grupos y subgrupos se publicará el día antes de cada presentación en esta web excepto los de 1º y 2º de ESO y 1º de Bachillerato que se publicarán el día antes de la reunión de bienvenida a familias (calendario publicado en la anterior entrada)