Programa de Millora i Transformació

El propòsit del Programa de Millora i Transformació és acompanyar els centres educatius en el canvi, facilitant unes eines i un mètode de treball que permetin la seva millora i transformació educativa de manera progressiva i sostenible en el temps.

En 2018 l’IES Quartó de Portmany entra a formar part de la Xarxa de centres d’Eivissa i Formentera que s’uneixen al programa. Aquesta xarxa serveix de formació per traslladar als centres propostes de treball que incentivin la transformació educativa i també com a espai de reflexió i intercanvi d’idees.

Al curs 22/23 continuem treballant dins la xarxa orientació II d’Eivissa i Formentera, amb l’ajuda de les nostres assessores i compartint experiències amb centres de primària i secundària.

Al centre disposam d’un grup de professorat voluntari que treballa per traslladar al Claustre les dinàmiques i plantejaments del programa per aconseguir crear reflexió i canvi profund. Aquests 8 professors i professores formen l’anomenat equip impulsor.

Aquest canvi s’ha de basar en el marc educatiu de referència:

  • Un propòsit educatiu orientat a desenvolupar competències per a la vida plena.
  • Unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement sobre com les persones aprenen.
  • Una avaluació competencial i global orientada a l’aprenentatge.
  • Una organització escolar autònoma i oberta, capaç de l’autoreflexió i actualització.

A la formació de la xarxa PMT assistim 3 membres del claustre: el director del centre, la coordinadora del programa i un dels membres de l’equip impulsor. L’equip impulsor es reuneix setmanalment i dissenya claustres pedagògics.