Horari i localització

Horari del centre

Horari d’apertura de 7:30 a 22 hores

Activitats lectives de matí de 8 a 15 hores

Activitats lectives de tarda de 16 a 22 hores

Secretaria de 7:30 a 14 hores

Localització: Google maps