Pagament de títols

PAGAMENT TELEMÀTIC TAXES PER EXPEDICIÓ DE TÍTOLS DE TÍTOLS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

 • Enllaç: https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?lang=ca
 • Passos a seguir:
  • S’ha de triar: Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
  • A continuació clicar damunt: Taxes per expedició de títols, diplomes i certificats oficials
  • A continuació triar el títol corresponent (Batxillerat o Formació professional)
  • Es pot emplenar, pagar telemàticament (targeta de crèdit), imprimir i dur a secretaria del centre. L’altra opció és omplir l’imprés, imprimir, anar a pagar al banc i dur a secretaria del centre.
  • MOLT IMPORTANT! S’ha de finalitzar el tràmit complet i imprimir i dur a secretaria el full anomenat MODEL 046
  • S’ha d’adjuntar el DNI i en cas de família nombrosa l’original i la còpia del llibre de família nombrosa.