Inici de curs (Feines recuperació, dates d’exàmen, matrícula, procés d’admissió, acollida families i alumnes,…)

  • Feines i recomanacions matèries pendents: FEINES
  • Exàmens de recuperació: 1 a 3 de setembre. DATES EXÀMENS
  • Procès d’admissió de Cicles formatius (2a fase): 1 a 7 de setembre WEB FP
  • Pla de contingència curs 21/22: DOCUMENT
  • Reunions famílies alumnes 1r ESO: 7 de setembre
1r ESO A 16:30 hores
1r ESO B 17:00 hores
1r ESO C 17:30 hores
1r ESO D 18:00 hores
1r ESO E 18:30 hores
1r ESO F 19:00 hores
  • Reunions famílies alumnes 1r Batxillerat: 8 de setembre
1r Batxillerat A 18:00 hores
1r Batxillerat B 18.30 hores
1r Batxillerat C 19:00 hores
  • Matrícula a setembre ESO i Batxillerat: 6 a 10 de setembre
  • Acollida alumnat ESO i Batxillerat:
1r ESO 10 de setembre 8:00 h
2n ESO 10 de setembre 9:30 h
3r ESO 10 de setembre 11:00 h
4t ESO 13 de setembre 9:30 h
1r Batxillerat 13 de setembre 8:00 h
2n Batxillerat 13 de setembre 11:00 h