header1.jpgheader2.jpg

Pàgina inicial

Recomanacions setembre

Matèries ESO i Batx.
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1rBatx 2nBatx
Ciències Naturals  ARXIU    ARXIU      
Ciències Socials  ARXIU
Educació Física  ARXIU  ARXIU  ARXIU  ARXIU  ARXIU  
Educació Plàstica i Visual   ARXIU    ARXIU    
Filosofia VALORS ÈTICS: ARXIU
Física i Quimica No hi ha feines de setembre
Llengua castellana ARXIU
Llengua catalana ESO i Batxillerat: ARXIU
Arts esc: ARXIU 
Llengües clàssiques ARXIU
Llengües estrangeres       
      Anglès ARXIU ARXIU ARXIU ARXIU ARXIU ARXIU
      Francès i Alemany Francès: ARXIU Alemany: ARXIU
Matemàtiques   ARXIU   ARXIU Aca Apl Aca Apl    
Música   ARXIU     ARXIU      
Tecnologia  
 2n 2nD
  ARXIU   ARXIU   ARXIU  

 

Formació Professional Bàsica  Anglès Matemàtiques
 Gestió administrativa   ARXIU ARXIU
 Perruqueria i estètica   ARXIU ARXIU