header1.jpgheader2.jpg

Pàgina inicial

Proves lliures FP 2017

Les proves lliures són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior i les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional del sistema educatiu, en règim d'ensenyament lliure.

Termini d'inscripció: Del 22 de febrer al 8 de març de 2017

Termini de realització de proves: Del 2 al 31 de maig de 2017, ambdós inclosos, segons calendari establert per cada centre.

Més informació a http://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocatoria_2017/